กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ขอเชิญชวนพ่อแม่ พี่น้อง ชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทุกท่าน ร่วมถวายพระพรออนไลน์ เนื่องใน โครงการถวายพระพรออนไลน์ ๑๒  สิงหาคม และ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายพระพรออนไลน์ ที่เว็บไซต์

 http://royal.sipa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศสัมพันธ์ “อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นในสถานศึกษา วันที่ 27 -28 ส.ค. 59 
     
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ 12 สิงหามหาราชินี ”ประจำปี 2559 วันที่ 12 ส.ค. 59 
     
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ “12 สิงหามหาราชินี” วันที่ 11 ส.ค. 59 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอ...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจรณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการว่างท่...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกำนันวิชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13,14,7 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยผู้ใหญ่ต๋อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยแตงทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีตกลงราคา
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13,14,7 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกำนันวิชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
...
...
...
 
สลด! ลูกเสือ ม.ต้น เข้าฐานโหนสลิงขาด
สลด! ลูกเสือ ม.ต้น เข้าฐานโหนสลิงขาด  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  


 

 


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


แผนที่ตำบลโพรงอากาศ
แผนที่ตำบลโพรงอากาศ  


แหล่งที่มา: www.google.com

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


 
นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายก อบต.โพรงอากาศ

 
นายณฐกร ดอนวิชัย
ปลัด อบต.โพรงอากาศ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.โพรงอากาศ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.11.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,017,614 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
99 หมู่ที่ 9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
Tel : 0-3858-2327 ต่อ 13  Fax : 0-3858-2327
Email : p_arkard@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.