เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)

วันที่ 17 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การประเมินคุณธรรม(ITA).docx53.12 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.01s. 0.50MB