เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 22422 ก.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1369 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562391 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/623219 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/622722 เม.ย. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562291 เม.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/61501 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562351 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.25623511 ม.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561305 ต.ค. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/612924 ก.ย. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/61299 ส.ค. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561302 ส.ค. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 /613430 เม.ย. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 332 เม.ย. 61
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.25613913 ก.พ. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญแรก ประจำปี 2561429 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB