เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 24722 ก.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1609 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25621011 ก.ค. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/626119 มิ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/625322 เม.ย. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562531 เม.ย. 62
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/61711 ก.พ. 62
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562591 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.25625811 ม.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561495 ต.ค. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/615224 ก.ย. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/61509 ส.ค. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561502 ส.ค. 61
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 /615830 เม.ย. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 502 เม.ย. 61
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.25615913 ก.พ. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญแรก ประจำปี 2561649 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB