เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 24422 ก.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1569 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562971 ก.ค. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562501 เม.ย. 62
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2562531 ก.พ. 62
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.25625211 ม.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2561465 ต.ค. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2561462 ส.ค. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2561 472 เม.ย. 61
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.25615513 ก.พ. 61
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ สมัยสามัญแรก ประจำปี 2561589 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB