เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621231 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล183 ก.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 25617325 ธ.ค. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น2717 ก.ย. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ2917 ก.ย. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ) 22617 ก.ย. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ)2917 ก.ย. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป) 22417 ก.ย. 61
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป)3017 ก.ย. 61
แผนผังการชำระภาษี3017 ก.ย. 61
ความก้าวหน้าในระบบแท่งของบุคลากร674 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB