นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 14,304 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 ส.ค. 63การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
3 ก.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 ธ.ค. 61รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่น แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อำนวยการ แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ) 2 แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (วิชาการ) แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป) 2 แชร์  
17 ก.ย. 61มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ทั่วไป) แชร์  
17 ก.ย. 61แผนผังการชำระภาษี แชร์  
4 ก.ย. 61ความก้าวหน้าในระบบแท่งของบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา