นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 14,285 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายไพรัตน์ เชื้อหอม

    นายก อบต.โพรงอากาศ

  • รองนายก

  • รองนายก

  • เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา