นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 14,272 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ก.ย. 62โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติราชการภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร อบต.โพรงอากาศ และ อบต.ดอนฉิมพลี  แชร์  
2 ก.ย. 62จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
2 ส.ค. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
8 ก.ค. 62โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก  แชร์  
3 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
28 มิ.ย. 62โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ หลักสูตรการทำกระเป๋าหนังคล้องข้อมือ แชร์  
27 มิ.ย. 62โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ หลักสูตรการทำน้ำพริก แชร์  
6 พ.ค. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม แชร์  
5 เม.ย. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันพันธ์ เดือนเมษายน แชร์  
5 มี.ค. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม แชร์  
6 ก.พ. 62จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ แชร์  
1 ม.ค. 62จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม แชร์  
5 ม.ค. 61ประชาสัมพันธ์วิธีการบำบัดน้ำเสียในชุมชน แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา