นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 14,241 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ หลักสูตรการทำน้ำพริก

27 มิถุนายน 2562 160 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ หลักสูตรการทำน้ำพริก

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ


ประมวลภาพกิจกรรม 23 ภาพ

เปลี่ยนภาษา