นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 14,268 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติราชการภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร อบต.โพรงอากาศ และ อบต.ดอนฉิมพลี

2 กันยายน 2562 221 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.221.60 KB   แสดงภาพ
.244.78 KB   แสดงภาพ
.231.94 KB   แสดงภาพ
.142.26 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ

เปลี่ยนภาษา