เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล

แชร์

รับโอน  สายงานผู้บริหาร  (ปลดล๊อก 1 ก.ค. - 31 สค. 63) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (ต้น) 1 อัตรา, ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ต้น) 1 อัตรา , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (ต้น) 1 อัตรา

สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน  4  ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ปง./ชง. 1 อัตรา , เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.  1 อัตรา , นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 อัตรา    เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ปง./ชง. 1 อัตรา กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB