เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติราชการภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร อบต.โพรงอากาศ และ อบต.ดอนฉิมพลี

แชร์

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB