นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 14,257 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
8 มี.ค. 64ทดสอบ แชร์  
25 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ข้อบัญญัติกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2564 แชร์  
18 ม.ค. 64โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
11 ม.ค. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 แชร์  
5 ม.ค. 64จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
7 ธ.ค. 63จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
12 พ.ย. 63จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
9 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63จดหมายข่าวประชาัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
10 ก.ย. 63โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน) แชร์  
31 ส.ค. 63การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
19 ส.ค. 63ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักบริบาลท้องถิ่น แชร์  
18 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักบริบาลท้องถิ่น แชร์  
13 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 58 รายการ
เปลี่ยนภาษา