นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 14,350 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน)

10 กันยายน 2563 85 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.164.18 KB   แสดงภาพ
.201.22 KB   แสดงภาพ
.235.39 KB   แสดงภาพ
.277.48 KB   แสดงภาพ
.258.92 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา