นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 14,246 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 ตุลาคม 2563 54 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.59.84 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา