นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 14,297 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

18 มกราคม 2564 37 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 13 ไฟล์
.2.65 MB ดาวน์โหลด
.236.17 KB   แสดงภาพ
.246.72 KB   แสดงภาพ
.236.14 KB   แสดงภาพ
.231.11 KB   แสดงภาพ
.252.24 KB   แสดงภาพ
.192.10 KB   แสดงภาพ
.220.95 KB   แสดงภาพ
.208.83 KB   แสดงภาพ
.254.18 KB   แสดงภาพ
.215.71 KB   แสดงภาพ
.227.25 KB   แสดงภาพ
.264.97 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา