นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 14,398 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ข้อบัญญัติกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564 12 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เปลี่ยนภาษา