นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 14,367 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ม.ค. 64การยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 แชร์  
25 ธ.ค. 63ประชาสัมพัธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย 2564 แชร์  
31 ส.ค. 63การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แชร์  
1 ส.ค. 62พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
8 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา