เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562218 ม.ค. 63
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง1329 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1829 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องการจัดเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2129 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม6719 พ.ย. 62
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายกฤษ ยงสวัสดิ์ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ณ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ)767 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 256277 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติราชการภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร อบต.โพรงอากาศ และ อบต.ดอนฉิมพลี 862 ก.ย. 62
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562382 ก.ย. 62
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสั้นเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม "เยาวชนจิตอาสา พา(ชีวิตเป็น)สุข"3527 ส.ค. 62
`ประชาสัมพันธ์ การยืนยันตัวตนและบัญชีเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ467 ส.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 2562852 ส.ค. 62
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562401 ส.ค. 62
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมือเท้าปาก 998 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ประจำปี 2561548 ก.ค. 62
รายการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562408 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก843 ก.ค. 62
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ หลักสูตรการทำกระเป๋าหนังคล้องข้อมือ9628 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ หลักสูตรการทำน้ำพริก4427 มิ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม1236 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB