เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน)410 ก.ย. 63
การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562931 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักบริบาลท้องถิ่น2119 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักบริบาลท้องถิ่น1218 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1313 ส.ค. 63
รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล1830 ก.ค. 63
แสดงงบผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ต.ค.-.มิ.ย.2563208 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4028 พ.ค. 63
จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2563188 พ.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 25631410 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563299 เม.ย. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ4830 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ4123 มี.ค. 63
จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25631210 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563649 มี.ค. 63
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน3026 ก.พ. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25633226 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 25631010 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25622308 ม.ค. 63
ประกาศมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน928 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB