เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน)510 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน)159 ก.ย. 63
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผช.นักทรัพยากรบุคคล)198 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล232 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคนงาน172 ก.ย. 63
การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621131 ส.ค. 63
การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562931 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักบริบาลท้องถิ่น2219 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักบริบาลท้องถิ่น1218 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขฯ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 25631517 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 24 ส.ค. - 1 ก.ย. 632617 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1313 ส.ค. 63
รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล1930 ก.ค. 63
แสดงงบผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ต.ค.-.มิ.ย.2563218 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลุกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์371 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4028 พ.ค. 63
จดหมายข่าวปรชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2563198 พ.ค. 63
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 25631410 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563299 เม.ย. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ4830 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB