นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 14,311 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 -2566 แชร์  
1 ต.ค. 60ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต. แชร์  
1 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา