เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติงานในการป้องกันประจำปี 2562197
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563484
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563135
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563281
ทดลอง688
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)11133
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560111
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ238
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)120
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ อบต.123
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)8780

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB