นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 14,303 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9,16 (ช่วงที่ 4 จากทางรถไฟถึงคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
9 ต.ค. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
17 ก.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
4 มิ.ย. 63ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
28 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
28 พ.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
22 พ.ค. 63ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ แชร์  
9 ธ.ค. 62ประกาศจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
20 ส.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 5) จาก กม.2.050 - คอสะพานข้ามคลองบางกลาง (ช่วงที่ 6) จากคอสะพานข้ามคลองบางกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
20 ส.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 2 จาก กม.1.000 - กม.2.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
20 ส.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 1 จากสามแยก หมู่ที่ 7 -กม.1.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 ส.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4) จาก กม.1.450-กม.2.050 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
26 ก.ค. 62ประกวดราคาจ้างถมดินบริเวณหลังโรงเรียนวัดตะพังคลี หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - เดือน มิถุนายน 2562) แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา