นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 14,245 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พฤษภาคม 2563 57 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา