นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 14,335 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พฤษภาคม 2563 68 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 780 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.66 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา