นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 14,260 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 มิถุนายน 2563 75 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,922 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์ หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,610 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.88 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา