นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 14,390 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563 70 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.69 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา