นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 14,358 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9,16 (ช่วงที่ 4 จากทางรถไฟถึงคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2564 41 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.69 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา