เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลีถึงสามแยก หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 470 เมตร ผิวยางแอสฟัลท์หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB