เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)189 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน927 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562111 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562324 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562574 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 5) จาก กม.2.050 - คอสะพานข้ามคลองบางกลาง (ช่วงที่ 6) จากคอสะพานข้ามคลองบางกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6920 ส.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 2 จาก กม.1.000 - กม.2.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4620 ส.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 1 จากสามแยก หมู่ที่ 7 -กม.1.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7820 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 5) จาก กม.2.050-คอสะพานข้ามคลองบางกลาง และ (ช่วงที่ 6) จาก คอสะพานข้ามคลองบางกลาง2215 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 2 จาก กม.1.000-กม.2.0002615 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 1 จากสามแยก หมู่ที่ 7-กม.1.0002915 ส.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4) จาก กม.1.450-กม.2.050 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)328 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4) จาก กม.1.450-กม.2.050296 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562212 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางงานขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11,12,13 (บริเวณถนนสายเลียบคลองบ้านใหม่ ฝั่งตะวันตก)342 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างถมดินบริเวณหลังโรงเรียนวัดตะพังคลี หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3526 ก.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์บริเวณหลังโรงเรียนวัดตะพังคลี หมู่ที่ 172923 ก.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15822 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 - เดือน มิถุนายน 2562)438 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562332 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB