เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังถนนจากบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนเลียบคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4,3,2720 ส.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลี ถึงสามแยก หมู่ที่ 17153 ก.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานข้ามคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16199 มิ.ย. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,52428 พ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) 2020 พ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 42120 พ.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย หมู่ที่ 13,12,18342 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนแพรกบางสาย ซอยแตงทอง หมู่ที่ 8352 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที่ 10322 มี.ค. 63
เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11,12,13 (บริเวณถนนสายเลียบคลองบ้านใหม่ ฝั่งตะวันตก) 9124 ก.พ. 63
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน5227 พ.ย. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 5) จาก กม.2.050-คอสะพานข้ามคลองบางกลาง และ (ช่วงที่ 6) จาก คอสะพานข้ามคลองบางกลาง5615 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 2 จาก กม.1.000-กม.2.0007415 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 1 จากสามแยก หมู่ที่ 7-กม.1.0006615 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 4) จาก กม.1.450-กม.2.050626 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางงานขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11,12,13 (บริเวณถนนสายเลียบคลองบ้านใหม่ ฝั่งตะวันตก)682 ส.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการถมดินที่สาธารณประโยชน์บริเวณหลังโรงเรียนวัดตะพังคลี หมู่ที่ 177423 ก.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19022 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB