เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562111 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562324 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562574 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562212 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562332 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562315 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562382 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562323 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562624 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562264 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561224 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561203 ธ.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561321 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB