เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563201 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563111 พ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563121 เม.ย. 63
ประกาศองค์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)141 เม.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563132 มี.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563133 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562122 ม.ค. 63
ประกาศองค์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)122 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562132 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562491 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562664 ต.ค. 62
ประกาศองค์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)111 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562904 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562512 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562602 ก.ค. 62
ประกาศองค์ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)121 ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562565 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562642 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562593 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562151 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB