นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 14,405 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64เผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-18 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แชร์  
19 ก.พ. 64เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเสาธงชาติหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ หมู่ที่ 9 แชร์  
19 ม.ค. 64เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ พร้อมประตูและรั้ว แชร์  
7 ม.ค. 64เผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกเข้านิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 แชร์  
6 ม.ค. 64เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังถนนเลียบคลองแพรกบางสาย (ฝั่งติดคลองชวดตาสี) หมู่ที่ 8 แชร์  
29 ธ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9,16 (ช่วงที่ 4 จากทางรถไฟถึงคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16) แชร์  
20 ส.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังถนนจากบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนเลียบคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4,3,2 แชร์  
3 ก.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต จากสะพานวัดตะพังคลี ถึงสามแยก หมู่ที่ 17 แชร์  
9 มิ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานข้ามคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16 แชร์  
28 พ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5 แชร์  
20 พ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม)  แชร์  
20 พ.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 แชร์  
2 มี.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสาย หมู่ที่ 13,12,18 แชร์  
2 มี.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกถนนแพรกบางสาย ซอยแตงทอง หมู่ที่ 8 แชร์  
2 มี.ค. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชวดตาสี หมู่ที่ 10 แชร์  
24 ก.พ. 63เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11,12,13 (บริเวณถนนสายเลียบคลองบ้านใหม่ ฝั่งตะวันตก)  แชร์  
27 พ.ย. 62ประกาศราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน แชร์  
15 ส.ค. 62เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชวดตาสี ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 5) จาก กม.2.050-คอสะพานข้ามคลองบางกลาง และ (ช่วงที่ 6) จาก คอสะพานข้ามคลองบางกลาง แชร์  
15 ส.ค. 62เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 2 จาก กม.1.000-กม.2.000 แชร์  
15 ส.ค. 62เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายจากโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 1 จากสามแยก หมู่ที่ 7-กม.1.000 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา