นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 14,386 คน

ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางโครงการลงลูกรังถนนจากบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนเลียบคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4,3,2

20 สิงหาคม 2563 62 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ลงลูกรังถนนจากบ้านนายเบิ้ม หมู่ที่ 8 เชื่อมถนนเลียบคลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4,3,2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,550 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.256.40 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา