นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 14,319 คน

ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายวัดโพรงอากาศ หมู่ที่ 9,16 (ช่วงที่ 4 จากทางรถไฟถึงคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16)

29 ธันวาคม 2563 29 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.983.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา