นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 14,400 คน

ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ พร้อมประตูและรั้ว

19 มกราคม 2564 27 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ รายละเอียดดังนี้

1. ประตู กว้าง 7.50 เมตร สูง 1.81 เมตร

2. รั้ว สูง 1.96 เมตร

3. ป้าย กว้าง 8.10 เมตร สูง 1.80 เมตร

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.28 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา