นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 14,270 คน

ประกาศราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางจ้างออกแบบโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-18 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 มีนาคม 2564 6 ครั้ง รจนา นนทภา แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
อบบ บก 03 ราคากลางในการจ้างออกแบบ231.44 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา