เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่ 18 พ.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว1055 2 เม.ย.63 มารตรฐานทั่วไป วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf1.40 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.50MB