เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ชื่อ    นายคำรณ   แย้มพุชชงค์

  ภูมิปัญญาด้าน        การแกะสลักเขาสัตว์

   

   

  ประวัติความเป็นมา

                  นายคำรณ   แย้มพุชชงค์   บุคคลผู้ซึ่งถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการแกะสลักเขาสัตว์  เป็นคน ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

                  เริ่มจากสมัยเด็ก  พ่อ ปู่ ย่า ลุง  มีอาชีพทำเครื่องประดับจากเขาสัตว์  โดยซื้อเขาสัตว์จากจังหวัดสมุทรปราการ  มาทำการผลิตขาย  ในช่วงแรกผลงานที่ทำออกมาไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก  เนื่องจากรูปแบบไม่สวยงาม  ลักษณะงานค่อนข้างหยาบ   รูปแบบงานแกะสลักเป็นรูปเรือใบ  เป็นเครื่องประดับ  เช่น  ต่างหู  สร้อยคอ   เป็นต้น  และยังนำมาแกะสลักเป็นของใช้   เช่น  ตะเกียบ   ไม้เกาหลัง   ช้อน-ส้อม  ที่รองจาน  เป็นต้น

                  นายคำรณ   ได้ศึกษาวิธีการทำจากผู้เป็นพ่อ  ซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ตั้งแต่เด็กๆ   เริ่มต้นการทำงานผลิตเขาสัตว์ตามความรู้ได้รับมา   วัสดุที่นำมาผลิตส่วนมากเป็นเขาสัตว์   ถ้าเป็นเขาควายเผือก   ราคากิโลกรัมละ  110  บาท   แต่ถ้าเป็นเขาควายธรรมดาทั่วไป  ราคากิโลกรัมละ  7  บาท   เมื่อได้เขาสัตว์มาแล้ว   ก็จะนำมาคัดแยกออกเป็นประเภทของสัตว์แต่ละชนิด  เสร็จแล้วก็นำไปใช้ในการแกะสลักชิ้นงานตามความเหมาะสม  เช่น

                  1.  เขาควายเผือก  ให้แกะสลักเป็นรูปนกกระเรียน   นกยูง  ซึ่งเขาจะมีสีน้ำตาล

                  2.  เขาควายทุย      ใช้แกะสลักเป็นรูปนนกฮูก   นกอินทรีย์   เพราะความกว้างและความสั้นของเขา

                  3.  เขาควายตัวเมียมีลักษณะเขาตัน  ใช้แกะสลักนกกระเรียน  ช้าง

                  4.  เขาควายตัวผู้    ใช้แกะสลักเป็นนกอินทรีย์  มังกร  มีลวดลายมองดูได้ 2 ด้าน

   

  การเข้าสู่อาชีพ

                  เป็นการสืบทอดอาชีพต่อจากบรรพบุรุษ

   

  จุดประสงค์ / เป้าหมาย

  เพื่อเป็นการสืบทอดวิชาชีพของบรรพบุรุษ

  เพื่อรักษาวิธีการแกะสลักเขาสัตว์  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสวยงาม

  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้

   

  วิธีการถ่ายทอดความรู้

  ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ   และนักเรียนที่ต้องการศึกษาดูงาน ความคาดหวังและสิ่งที่จะทำในอนาคต

  อยากให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ  สามารถทำชื่อเสียงให้กับตนเองและหมู่บ้านได้   อยากให้คนรุ่นใหม่สืบสานวิธีการและรักษาภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไป

   

   

 • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.75MB