เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลเป็นถนนลูกรัง จำนวน 14 สาย ถนนหินคลุกจำนวน 16 สาย ถนนลาดยาง 4 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่ ต้องซ่อมบำรุงทุกปีโทรคมนาคม
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าว 18 แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
- ปั้มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง
- คาร์แคร์ จำนวน 4 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง0.02s. 0.75MB